مدیریت و برگزاری همایش آنلاین

سیستم مدیریت کنفرانس

باافتخار تیم بهینه سازان فرایند قادر به پیاده سازی سیستم مدیریت کنفرانس ها شامل سمپوزیم ها کارگاه ها همایش ها و ارائه مقالات

تیم ما سیستم مدیریت همایش بر طبق استاندارد ها وقابلیت های جهانی برای شما آماده خواهد کرد تا به راحتی بر جزئیات رویداد های خود واقف باشید و آن ها را مدیریت کنید

ثبت نام در یک رویداد

سیستم مدیریت کنفرانس های بهینه سازان فرایند این اجازه را میدهد تا ثبت نام در آن رویداد با روشی پویا و آسان انجام گیرد. یک لیست مناسب و منظم امکان نظارت بر افراد ثبت نام شده را آسان و مدیریت آن راسریع تر می کند

پردازش پرداخت یک همایش

سیستم مدیریت همایش بهینه سازان فرایند امکان پردازش سریع و ایمن پرداخت آنلاین یک رویداد را فراهم می کند

سیستم مدیریت پرداخت ها امکان دسته بندی اعضای رویداد و دسترسی آن ها را مشخص میکند.

مدیریت بودجه یک رویداد

سیستم مدیریت همایش بهینه سازان فرایند مدیریت بودجه را آسان می کند زیرا به تیم مدیریت این امکان را می دهد تا بودجه و هزینه یک رویداد را در شیوه های کارآمد پیگیری کنند

هنگامی که همه سوابق مالی با یک کلیک در دسترس هستند ، مدیریت بسیار روان می شود. یک لیست آماری مناسب می تواند مشکلات مربوط به تخصیص بودجه را از بین ببرد

. بودجه را می توان بر این اساس تنظیم کرد و با مشاهده کلیه هزینه های گذشته و پیش بینی های آینده می توان توزیع مناسب را انجام داد

ایجاد گواهی ها و گزارش های اختصاصی

سیستم مدیریت همایش بهینه سازان فرایند این اجازه را میدهد که برای هر رویداد گواهی و یا گزارش مخصوص به آن را ایجاد و چاپ کند

مدیریت یک رویداد بر اساس امکات خاص آن

سیستم مدیریت همایش بهینه سازان فرایند این امکان را دارد تا با توجه به ویژگی های منحصر به فرد هر رویداد مثل رایگان بودن یا نبودن - هدایا-مکان و ظرفیت سالن اخصاص یافته شده سخنرانان و تیم برگزار کننده - زتئن ها و ... آن رویداد را مدیریت کند

داوری و ارسال مقالات

سیستم ما امکان اختصاص داوری مقالات به اشخاص و ثبت نمرات داورات و بر اساس آن ایجاد گواهی مربوطو و همچنین ایجاد دسترسی برای ارسال مقالات از طرف اعضای مختلف را فراهم میکند.