سیستم مکانیزه مدیریت انبار

سیستم مدیریت انبار

جرای سیستم مدیریت انبار می تواند به یک سازمان در کاهش هزینه های کاری، بهبود دقت موجودی، بهبود انعطاف پذیری و پاسخگویی، کاهش خطاها در حمل و نقل کالاها و بهبود خدمت رسانی به مشتری کمک کند. سیستم مدیریت انبار به سازمان ها امکان می دهد تا جدیدترین اطلاعات مربوط به فعالیت هایی مانند سفارشها، محموله ها، رسیدها و هرگونه حرکت کالا را مدیریت کنند.

مزایای سیستم مدیریت انبار
 • دسترسی و کنترل بر موجودی کل انبار
 • گزارش از کلیه ارسال ها از انبار
 • امکان نظارت بر عملکرد تامین کنندگان
 • امکان نظارت بر عملکرد انبار
w1
مهمترین قابلیت های سیستم مدیریت انبار شرکت بهینه سازان فرآیند
 • امکان ثبت اسناد انبار بر اساس سند های مرجع مانند فاکتور فروش، سفارش خرید، درخواست ارسال
 • امکان رسید کالای سفارش شده در چند نوبت
 • نگهداری اطلاعات کالا بر اساس تأمین کنندگان
 • امکان تعریف وضعیت کالا و نگهداری موجودی به تفکیک وضعیت
 • وجود فرآیند مرجوعی کالا به مشتری و تامین کننده در سیستم
 • گزارشات جامع از تمام سندهای ثبت شده در سیستم
مدیریت انبار برای صنایع مختلف
نگهداری، دریافت و ارسال کالا بر اساس تاریخ انقضاء محصول

این نسخه مربوط به انبارداری کالای دارای تاریخ انقضاء میباشد مانند مواد غذایی و دارویی

 • نگهداری موجودی به تفکیک تاریخ انقضاء و بچ نامبر
 • خروج کالا بر اساس تاریخ انقضا
نگهداری، دریافت و ارسال کالا بر اساس سریال کالا

این نسخه مربوط به انبارداری کالای دارای سریال میباشد مانند لوازم خانگی و موبایل

 • دریافت و ارسال کالا به همراه اطلاعات سریال
 • نگهداری موجودی سریال ها عالوه برموجودی کالا
 • کنترل ورود و خروج سریال بر اساس موجودی
نگهداری، دریافت و ارسال کالا بر کد کالا و بارکد

این نسخه عمومی انبار مربوط به انبارداری کلیه کالاها می باشد که نیاز به سریال و تاریخ انقضاء ندارد

w3
مدیریت انبار کراس داک

انبار عبوری یا همان dock Cross یک گره میانی در زنجیره تامین است که موجب کاهش هزینه های انبارداری و نگهداری کالا می شود. ساز و کار این نوع انبارها به این نحو است که کالاهایی که از تامین کنندگان مختلف جمع اوری می شوند توسط ناوگان حمل و نقل، به انبار منتقل می شوند و این کالاها متناسب با مقاصدشان بسته بندی، مرتب سازی و برچسب گذاری میشوند، بطوریکه در کمتر از ۲۴ساعت باید از انبار خارج شوند.

 • ثبت سفارش خرید و فاکتور های مربوط به آن برای ارسال
 • تسهیم تعداد ارسال پس از اتمام رسید
 • فرآیند pick و Check برای ارسال
w4
قابلیت های مدیریت انبار پیشرفته
انبار بر اساس لوکیشن
 • امکان زون و لوکیشن بندی انبار
 • انجام فرآیند جمع آوری و جاگذاری در لوکیشن
 • نگهداری موجودی در هر لوکیشن
 • تخصیص لوکیشن به صورت سیستمی بر اساس اولویت ها لوکیشن و تاریخ جاگذاری در لوکیشن
 • امکان گروه بندی لوکیشن بر اساس گروه کالا
امکان جابجایی بین انباری و ارسال از چند انبار
 
ایجاد و اختصاص تگ اموال و نگهداری و ارسال کالا بر اساس تگ اموال
w5
سیستم مدیریت انبار
مدیریت حمل و نقل
 • ثبت اطلاعات رانندگان )نام، اطلاعات ماشین و اطلاعات تماس(در ورود و خروج کالا
 • ثبت پکیج ارسال
 • تخصیص راننده و ثبت اطلاعات بارنامه در فرآیند ارسال کالا
 • صدور POD برای هر ارسال
 • ثبت زمان مراجعه، زمان ورود و خروج ماشین
 • انجام فرآیند بارگیری
مدیریت انباردار با استفاده از PDA و تخصیص تسک به انباردارها و انجام فرآیندها توسط PDA
دانلود کاتالوگ
moshavereh